Ερασιτεχνικά Τμήματα

Ερασιτεχνικά Τμήματα

Για όλα τα είδη διδασκαλίας λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

Προσχολικά

Τα προσχολικά τμήματα ή αλλιώς τμήματα PRIMARY αναφέρονται στις ηλικίες 3-4 ετών.

Παιδικά & Εφηβικά

Τα παιδικά τμήματα ή αλλιώς GRADES είναι δομημένα ώς εξής:

ΠΑΙΔΙΚΑ

GRADE 1 5-6 ετών
GRADE 2 7-8 ετών
GRADE 3 9-10 ετών
GRADE 4 11-12 ετών

ΕΦΗΒΙΚΑ

GRADE 5 13-14 ετών
GRADE 6 15-16 ετών

Ενηλίκων

Τα τμήματα ενηλίκων απευθύνονται στις ηλικίες 16+ και χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

FOUNDATION – τμήματα βασικής και αρχικής εκμάθησης
INTERMEDIATE – τμήματα μεσαίου επιπέδου
ADVANCED – τμήματα προχωρημένου επιπέδου

Συνίσταται η παρακολούθηση τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί στόχοι που θέτουμε σε κάθε τμήμα. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να ακολουθήσουν είτε μία κατεύθυνση αποκλειστικά ή να συνδυάσουν συγγενή είδη ώστε να αποκτήσουν μια πιο σφαιρική και εντατική εκπαίδευση στον τομέα των Performing Arts.
error: Content is protected !!